Elrenovering på Östra Stallmästaregatan, Malmö

Omdragning av kablage, montering av nya apparater och central med automatsäkringar med jordfelsbrytare.

Elektrotjänst i Skåne


Postadress: Box 25 , 218 21 Malmö
Telefon: 076-3065440
Mail: info@elrenovering.se
Godkänd för f-skatt

© Elektrotjänst i Skåne AB 2019